In 2018 organiseert Actis op 10 verschillende locaties in het land een studiemiddag over de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

 

Twee jaar geleden organiseerden we voor het laatst deze middagen over de WEB. In 2018 doen we dat weer, en wel op aanzienlijk meer plaatsen dan voorheen gezien de te verwachten belangstelling. Tijdens de cursusmiddag wordt u door mevr. prof. dr. R. van Schoonhoven (VU Amsterdam) ingeleid in de basis van deze belangrijkste wet voor het MBO. Daarnaast wordt dieper ingegaan op een actueel thema. U kunt kiezen uit zes thema's.
Na deze middag bent u weer op geheel de hoogte van de belangrijkste wetswijzigingen in het mbo én heeft u de nodige (toepasbare) juridische kennis opgehaald over een thema dat nu in deze onderwijssector speelt. Inloop met koffie en thee is vanaf 13:00 uur en de cursus duurt tot circa 16:30 uur waarbij wordt afgesloten met een borrel en waar bovendien de gelegenheid is om nog met elkaar na te praten.


Diverse verdiepende thema’s
De studiemiddag bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt aan de hand van de cursusbundel “de WEB ontrafeld” ingegaan op inhoud en indeling van deze wet. In het tweede deel wordt vervolgens de opgedane kennis toegepast op een actueel thema.
U kunt kiezen uit de volgende thema’s:
 1. Governance, besturen en toezien op kwaliteit
 2. Docenten: benoemd, bekwaam, professioneel
 3. Toelatingsrecht en onderwijsovereenkomst
 4. Examens, examencommissie en commissie van beroep
 5. Medezeggenschap, klachten en geschillen
 6. Beroepspraktijkvorming, praktijkovereenkomst en keuzedelen
 
Doel van de cursus
Het doel is uw kennis van de Wet educatie en beroepsonderwijs op peil te brengen en verder te verdiepen. Met deze studiemiddag vergroot u zo uw kennis van en inzicht in de inhoud en plaats van de belangrijkste wet voor het mbo. U wordt uiteraard op de hoogte gebracht van actuele en nog aanstaande wetswijzigingen én u krijgt een overzicht van de belangrijkste geschillenprocedures en actuele jurisprudentie.
U kunt bij de bijeenkomst uw ervaringen en vragen uitwisselen met de mede-cursisten en de cursusleider en zo contacten leggen met vakgenoten in de sector. U ontvangt bij deelname de speciaal voor deze cursus samengestelde bundel “De WEB ontrafeld” (circa 250 pag.), met daarin:
 • De actuele tekst van de wet;
 • Een duidelijke toelichting, ook bij elk hoofdstuk afzonderlijk;
 • Per wetsartikel: verwijzing naar de oorspronkelijke bron van het artikel, de meest recente wijziging en nadere regelgeving.
   
De cursusbundel is niet separaat of in de boekhandel verkrijgbaar.


Doelgroep
De cursusmiddag is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, stagecoördinatoren, decanen en docenten die werkzaam zijn in of voor het mbo en die kennis van de Wet educatie en beroepsonderwijs nodig hebben in hun werk. Een specifieke juridische vooropleiding is beslist niet noodzakelijk.
Om goed te kunnen ingaan op de stof en op inbreng van de cursisten is het aantal deelnemers gemaximeerd op 30 deelnemers per cursusmiddag. Los van het aantal inschrijvingen zullen alle bijeenkomsten gewoon plaatsvinden.


Locatie en thema's
Datum Locatie Thema Ingeschreven
22 mei 2018 Alkmaar Governance, besturen en toezien op kwaliteit 17 deelnmrs (afgerond)
29 mei 2018 Amersfoort Docenten: benoemd, bekwaam, professioneel 30 deelnmrs (afgerond)
5 juni 2018 Roosendaal Toelatingsrecht en onderwijsovereenkomst 30 deelnmrs (afgerond)
12 juni 2018 Arnhem Examens, examencommissie en commissie van beroep 30 deelnmrs (afgerond)
19 juni 2018 Groningen Medezeggenschap, klachten en geschillen 5 deelnmrs (afgerond)
4 juli 2018 Heeze Governance, besturen en toezien op kwaliteit 30 deelnmrs (afgerond)
4 september 2018 Gouda Medezeggenschap, klachten en geschillen 24 deelnmrs (afgerond)
11 september 2018 Haarlem Beroepspraktijkvorming, praktijkovereenkomst en keuzedelen 30 deelnmrs (afgerond)
18 september 2018 Leeuwarden Examens, examencommissie en commissie van beroep 30 deelnmrs (afgerond)
25 september 2018 Zwolle Toelatingsrecht en onderwijsovereenkomst 30 deelnemers (vol)

De werving is gestart op 15 maart 2018.
Stand: Op vrijdag 13 juli zijn er in totaal 255 ingeschreven deelnemers van de volgende 69 organisaties/scholen:

 
Aeres
AOb
AOC Oost
COG Vallei Gelderland midden
College voor Toetsen en Examens
Consortium Beroepsonderwijs
De Rooi Pannen
Deltion College
Drenthe College
Edudelta
Expertisepunt LOB
Friesland College
Friesland College Extra
Gemeente Langedijk
Gilde Opleidingen
Graafschap College
Grafisch Lyceum Rotterdam
Grafisch Lyceum Utrecht
Groene Welle
HMC
Hoornbeeck College
IJsselgroep
Kellebeek College
Koning Willem 1 College
Landstede
Lentiz onderwijsgroep
LOI
MBO Amersfoort
MBO College Hilversum
MBO De Meerwaarde
MBO Raad
MBO Utrecht
Medemogelijk
Nimeto
Noorderpoort
NOVA College
NTI MBO College
Onderwijsgroep Tilburg
Onderwijsraad
Rijn IJssel
ROC A12
ROC Albeda College
ROC Arcus College
ROC DaVinci College
ROC Friese Poort
ROC Gilde Opleidingen
ROC Kop van Noord Holland
ROC Leeuwenborgh
ROC Menso Alting
ROC Midden Nederland
ROC Mondriaan
ROC Nijmegen
ROC Nova college
ROC Rivor
ROC Ter AA
ROC Top
ROC van Amsterdam
ROC van Flevoland
ROC van Twente
ROC West-Brabant
ROC Zadkine
Scalda
Sint Lucas
STC Group
Stichting TCI
Summa College
SVO vakopleidng Food
TechniekCollege Zuid-Limburg
Veiligheid en Defensie College